บรรณากร
.

.

.

.

.

ผศ.วิชัย ปทุมชาติพัฒน์


 

จิกทะเล พรรณไม้งามตามชายหาด
.. อ่านต่อ ..
กุ่มน้ำ พรรณไม้ดอกสวยดองกินได้
.. อ่านต่อ ..
ชมพู่ม่าเหมี่ยว ผลเดียวมีหลายเมล็ด
.. อ่านต่อ ..
ถ้วยทอง ไม้สวยดอกใหญ่ปลูกง่ายดอกดก
.. อ่านต่อ ..
ชำมะเลียงขาว พรรณไม้หายากต้องอนุรักษ์ไว้
.. อ่านต่อ ..
โพธิ์ศรี พรรณไม้สวย ชื่อดี แต่มีพิษ
.. อ่านต่อ ..
ทุเรียนเทศ ผลไม้หลากหลายสรรพคุณ
.. อ่านต่อ ..
ชะมวง เป็นทั้งผักและสมุนไพรหลายสรรพคุณ
.. อ่านต่อ ..
ส้มแขก สมุนไพรภาคใต้ของไทยเรา
.. อ่านต่อ ..
“มะกรูดหวาน” ผลไม้ที่ต้องอนุรักษ์
.. อ่านต่อ ..
ผักหวานป่า…น่าปลูกเป็นอาชีพ
.. อ่านต่อ ..
จิกนา ไม้ต้นปลูกง่ายหลายประโยชน์
.. อ่านต่อ ..
มะกอกฝรั่ง…ปลูกง่ายขายได้ทั้งปี
.. อ่านต่อ ..
เทคนิคการสำรวจพรรณพืช (สื่อ Powerpoint) ใช้ประกอบการบรรยายให้นักเรียนโรงเรียนด่านช้างวิทยา อ.ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
.. อ่านต่อ ..
หงอนไก่ทะเล…พรรณไม้หลายคุณค่า
.. อ่านต่อ ..