แลกเปลี่ยนลิงค์

แบบที่ 1

ขนาด 300 x 100 px | 500 x 166 px

<a href=”http://identity.bsru.ac.th/”><img src=”http://identity.bsru.ac.th/images/bsru-identity.png” alt=”BSRU-identity” width=”300″></a>


แบบที่ 2 (ลิงค์ข้อความ)

โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย

<a href=”http://identity.bsru.ac.th” target=”_blank”>โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย</a>


แบบที่ 3 (QR Code)