มอบทุนการศึกษาให้นิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ ประจำปี 2560
.. อ่านต่อ ..
หนังสือรวมบทร้อยกรอง “คำสารภาพถึงพ่อขุนรามคำแหง” ได้รับการพิจารณาเป็น ๑๐๐ เล่มหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม
.. อ่านต่อ ..
“แมน คล้ายสุวรรณ” รับรางวัลยุวศิลปินไทยดีเด่น Young Thai Artist Award 2015 สาขาวรรณกรรม จากผลงาน กรุงเทพ
.. อ่านต่อ ..
“แมน คล้ายสุวรรณ” รับรางวัลยุวศิลปินไทยดีเด่น Young Thai Artist Award 2014 สาขาวรรณกรรม จากผลงาน กำสรวลชีวิต
.. อ่านต่อ ..
“แมน คล้ายสุวรรณ” รับรางวัลกวีปากกาทอง จัดโดยศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จากผลงาน “ข้าวพอเพียง”
.. อ่านต่อ ..
“แมน คล้ายสุวรรณ” รับพระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทบทร้อยกรองสำหรับวัยรุ่น การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐
.. อ่านต่อ ..
“แมน คล้ายสุวรรณ” ได้รับรางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การประชันกลอนสด ครั้งที่ ๒๖ ประเภทประชาชน “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”
.. อ่านต่อ ..
“แมน คล้ายสุวรรณ” เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชทานรางวัลเยาวชนคนเก่งในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
.. อ่านต่อ ..
“แมน คล้ายสุวรรณ” รับพระราชทานรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๗
.. อ่านต่อ ..