โพลระบุคนกรุงเทพฯ ไม่อยากให้มี ‘สุนัข-แมวจรจัด’
.. อ่านต่อ ..
โครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคนไทยกับรัฐธรรมนูญ 2560
.. อ่านต่อ ..
โครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการค้าประเวณี
.. อ่านต่อ ..
โครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์
.. อ่านต่อ ..
โครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
.. อ่านต่อ ..
โครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับวันมาฆบูชาและวันวาเลนไทน์
.. อ่านต่อ ..
โครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจผลงานของรัฐบาล และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
.. อ่านต่อ ..
โครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนกรุงเทพมหานครต่อเทศกาลปีใหม่ 2560
.. อ่านต่อ ..
โครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพนันหวยใต้ดิน
.. อ่านต่อ ..
โครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของรถแท็กซี่มิเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
.. อ่านต่อ ..
โครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับครูต้นแบบ
.. อ่านต่อ ..