สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาเริ่ม : 05/04/2561 (สัญญาสองปี) ระยะเวลาสิ้นสุด : 05/04/2563 ...
อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ระยะเวลาเริ่ม : 18/07/2558 (สัญญาสามปี) ระยะเวลาสิ้นสุด : พ.ศ. 2561 ...
อ่านเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ระยะเวลาเริ่ม : 13/01/2561 (สัญญาสองปี) ระยะเวลาสิ้นสุด : พ.ศ. 2563 ...
อ่านเพิ่มเติม