ชื่อผลงานทางวิชาการ การประกวด ไอโออิ ไวรัล วิดีโอ คอนเทส

ข้อมูลเพิ่มเติม : ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 (ที่ 3)  ณ โรงภาพยนตร์เซนจูรี่ (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560

ชื่อเจ้าของผลงานทางวิชาการ/ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ณัฏฐ์ เดชะปัญญา สาขาวิชาการการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บ้านสมเด็จฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ที่ 3)  ไอโออิ ไวรัล วิดีโอ คอนเทส จากการประกวด ไอโออิ ไวรัล วิดีโอ คอนเทส  “Aioi Viral Video Contestในวันศุกร์ที่  17 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงภาพยนตร์เซนจูรี่ (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) รายละเอียดของคลิปวิดีโอ(หนังสั้น) นี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประกันภัยใส่ใจความสุข เป็นรางวัลแห่งชัยชนะ ความภาคภูมินี้ สำเร็จได้ ต้องขอชมเชย อาจารย์ณัฏฐ์ เดชะปัญญาและทีมงาน อาจารย์สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นที่ปรึกษา ได้ส่งทีมนักศึกษาในสาขาเข้าประกวดหลายทีม และทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ที่ 3) คือ ทีม “ไฟลอยคอยรัก” ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท ประกอบด้วย

  1. 1. นายพงศกร เปี่ยมสะอาด
  2. 2. นายเอกชัย เรืองศรีเต้ย
  3. 3. นายธิติสรร ชุณหะชา

อนึ่ง ในการประกวดครั้งนี้ อาจารย์ณัฏฐ์ เดชะปัญญา ได้ทุ่มเทสรรพทั้งกำลังกาย กำลังใจ เสียสละเวลา  เพื่อถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งฝึกปฏิบัติทีมที่เข้าประกวดอย่างเข้มข้น จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติประวัติอันนำชื่อเสียงมาสู่อาจารย์ผู้สอน ที่ปรึกษา สาขาวิชา  คณะ     และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

การประกวด ไอโออิ ไวรัล วิดีโอ คอนเทส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของประเทศ

ติดตามรายละเอียดได้ที่  

https://www.facebook.com/NuttNexus/media_set?set=a.10210943016391156.1073741833.1225794799&type=3