ชื่อการแสดง : กระซิบรัก
ผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
การประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดโดยมูลนิธิไทย กระทรวงการต่างประเทศ
วันที่ 1 เมษายน 2561
ณ โรงละครแห่งชาติ