ผู้เขียน   อาจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู

 


นายณัฐวุฒิ หลวงขวา นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ (4ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาเรียนเต้นนาฏยศิลป์ตะวันตกที่ประเทศอิตาลี

ชื่อการแข่งขัน ประเภท (เดี่ยว/ทีม) รางวัลที่ได้รับ
Solo Dance Competition เดี่ยว ทุนเล่าเรียนจากประเทศอิตาลี
Solo Dance Competition เดี่ยว ทุนเล่าเรียนจากสถาบันแดนซ์เซนเตอร์