.
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น.
นางสาวสิริพร ไพบัญญ และนางสาวสุภาวดี วรรณสิงห์ สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เข้ารับรางวัลชนะเลิศในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5) พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท และโล่เกียรติยศ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
.
โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 5) เป็นรายการแข่งขันด้านการออกแบบ เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าและบริการของชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของชุมชน รวมทั้งพัฒนาทักษะของคนในชุมชนให้เข้าใจถึงความสำคัญของการออกแบบเบื้องต้น การค้นหาตัวตนของท้องถิ่นและสามารถผลิตได้เอง
.
สำหรับผู้ชนะการแข่งขันอันดับรองลงมาได้แก่
รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 1 นางสาวณัฐวดี บุตรศรีและนายณัฐพงศ์ รามมะมะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวนัชชา คหาปนะ และนายวิทวัส ดารากัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
.
รางวัลชมเชย 2 รางวัล คือ นางสาวสัชชา แยบกสิกิจ และ นางสาวปภัสรา ขุนวิเศษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นางสาวนภัสรณ์ นนทโตร และนายอนุสรณ์ วรรณกลาง จากวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สามารถติดตามรายการชนช้างกราฟิก ออกอากาศทางช่องอัมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-13.30

 


 

ชนช้างปีที่ 5 ตอน 2

เบรก 2

เบรก 3