โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2562

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม A.C.Carter (อาคาร 6 ชั้น 5)